#faaf3b
2
0
Servicis
188

Edificació Local

Edificació Local

Els edificis civils o religiosos procedeixen de l'època medieval, principalment de la Reconquesta, entremesclats amb restes morisques. L'Ajuntament, assembla als antics palauets o cases pairals de l'edat mitjana aragonés, així com l'Església i Ermites d'estils romànic-gòtics-renaixentistes.

Quant a la seua arquitectura local predomina l'estil aragonés amb les seues cases de planta baixa, destinada principalment a quadres i a guardar apers de cultiu, pis alt utilitzat com a habitatge i, cambra o porchada per a emmagatzematge de collites i provisions.

El poble es troba en terreny pla i elevat, a la faldilla SE de un xicotet turó denominat "Del Castillo". Presenta una silueta bastant uniforme, i les edificacions tenen en la seua majoria dues o tres plantes.

Com sol ser característic en municipis d'aquest tipus, l'edificació és tancada, entre mitgeres, amb façanes a carrer exterior i pati a fons de parcel·la. Aquestes presenten unes dimensions mitjanes que oscil·len entre 3,5 - 10 metres de façana per 12 - 20 metres de profunditat. El casc urbà ho formen en el seu majoria edificis amb estructura de mur de maçoneria, bigams de fusta i coberta de teula àrab, excepte els edificis de construcció actual o recent. No sol presentar en façana volums, si exceptuem les balconades amb xicotets vols i barana metàl·lica. La textura general dels tancaments és esquerdejada o emblanquinada, predominant els tons clars. Els edificis consten, com s'ha assenyalat, de dues o tres plantes, distribuint-se el seu ús de la següent forma:

Planta baixa: Magatzem, fitacions agrícoles, part d'habitatge.
Planta Primera: Habitatge.
Planta Segona: Part d'habitatge o ús de magatzem agrícola.

Quan tenen golfa en la planta tercera, en ella se situa el cassetó d'eixida de l'escala al terrat, utilitzant-se la resta per a magatzem.

Una característica important és la presència de llindes i brancals en les portes d'entrada, de pedra i fusta.