#00a89c
1
0
Servicis
169

Sistemes de reg

Sistemes de Reg

SISTEMA TRADICIONAL DE REGADIU DE LES FONTS:

El sistema regue històric de les fonts aquesta situat en el sector oriental de Pina, en concret en la partida homònima, situat en la capçalera del barranc de la canal, al com alimenta amb els seus sobrants.
Aquest sistema de regadiu aquesta conformat per la font, abeurador, safareig i bassa de les fonts, emplaçats al costat del camí de les Fonts cap al roig.
Les fonts subministren aigües al abeurador i al safareig, per a posteriorment abocar sobre la bassa, gran edifici construït en l'altra sendera del camí apuntat. Des de la bassa de les Fonts, el sistema de reg té dos braçals, els quals es perllonguen amb orientació Sud durant uns 150 metres, i il·luminen de la principal zona hortícola del poble.

SISTEMA TRADICIONAL DE REGADIU DE LA LA CANYADA:

El reg històric de la la Canyada es situa en els marges del barranc homònim, emplaçat a mig dia del municipi, i perllongat el seu reg puntual durant pràcticament 1,5 km.
Aquest sistema de regadiu aquesta basat en l'explotació dels recursos hídrics de la la Canyada a partir de pous o pocetes, hereus d'antigues sénies, avui pràcticament abandonats o actius exclusivament per l'ocupació de motors elèctrics. En temps passats, aquests sistemes de regadiu tradicional funcionaven gràcies a la combinació i elevació de l'aigua dels pous, d'escassa profunditat i situats en els limítrofs del barranc, per mitjà de l'extracció de cabassos. Aquest reg particular per pous permetia almenys la posada en cultiu de certes parcel·les hortícoles, especialment les que parteixen des del bassal i la Canyada, avui transformades en secà. En aquesta modalitat de reg, la partida del bassal emplaçada en el sector sud-oriental del nucli urbà, comptava amb una mig dotzena de pous, mentre que la partida de la la Canyada, situada en els sectors meridional i sud-occidental, albergava prop d'una vintena. Els pocetes del bassal segueixen gran part funcionant i irriguen unes xicotetes hortes particulars; fins i tot un d'ells disposa d'una bassa; es tracta de la localitzada al costat del pont de la font. Els pocetes de la la Canyada segueixen en ús (els més pròxims al barranc); en general es tracta en alguns casos d'hereus d'antigues sénies, confirmat tant pels vestigis d'ancoratges, arenes o pous com per les seues típiques sèquies o basses d'apilament.

SISTEMA TRADICIONAL DE REGADIU DEL BALLESTERO:

Les hortes del ballestero estaven localitzades en l'extrem nord-occidental del terme municipal, en concret en la capçalera del barranc de la canaleta, al costat de les ruïnes de la masia dels Canonges.
Aquest sistema de regadiu estava construït per la font i bassa del Ballestero, elements hidràulics emplaçats en els limítrofs del camí del Ballestero.
La font dipositava aigua sobre la bassa, situada en l'entorn, amb la qual s'assegurava l'apilament temporal i la irrigació necessari de les terres fruícoles i hortícoles de la partida a través de dues braçals d'escàs recorregut, estesos pràcticament fins a l'edificació assenyalat. Actualment, la font i bassa del Ballestero es troba en un estat de gran sequedat i per tant en un procés d'abandó i progressiva deterioració agrícola i patrimonial.

SISTEMA TRADICIONAL DE REGADIU DE LA CANALETA:

Les terres de regadiu de la canaleta estan emplaçades al nord de la població, en concret en la partida homònima, situada en la franc nord del turó.
Aquest sistema de regadiu aquesta integrat pel pou, abeurador i safareig de la canaleta, i per la bassa de la Teixiria, els primers elements patrimonials es troben en el mateix Camí del Camp Sant Municipal i el segon edifici d'apilament del tram final del barranc de la Teixiria.
El pou, el abeurador i el safareig de la canaleta localitzats en la punta nord del nucli urbà, al costat d'uns corrals, posseeix un estat de conservació irregular, especialment el safareig de la qual es reconeixen algunes restes. El pou i les aigües de vessament subministren avui dia exclusivament recursos hídrics a la pileta d'abreurar. Una sèquia es perllonga en adreça oest, i irriga amb els sobrants algunes terres hortícoles de la partida fins a arribar a la bassa de la Teixiria, construïda al final del sistema de reg.