#00a89c
1
0
Servicis
27

Equip de govern

Equip de Govern

ALCALDESSA-PRESIDENTA:
Dª. María Ángeles Murria Belmonte.

SRS/A. REGIDORS/A:
D. Sergio Alcodori Herrero.
Dª. María Isabel Esquerre Macián.
D. Diego Macián*Mingacho.
D. José Francisco Navarro Cortés.

TINENÇA D'ALCALDIA.-
Tinent d'Alcalde al següent Regidor d'aquest Ajuntament:
Sergio Alcodori Herrero.

TRESORERA DE LA CORPORACIÓ.-
Tresorera de l'Ajuntament de Pina, a la Regidora d'aquesta Corporació
Dª. María Isabel Esquerre Macián.

COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES.-
PRESIDENTA:
Dª. María Ángeles Murria Belmonte.

VOCALS:
D. Diego Macián Mingacho.
D. José Francisco Navarro Cortés.

REPRESENTANTS EN LA MANCOMUNITAT *INTERMUNICIPAL DE L'ALT PALANCIA.-
Dª. María Ángeles Murria Belmonte.
D. Diego Macián Mingacho.

REPRESENTANTS TITULAR I SUPLENT DE LA CORPORACIÓ EN EL CONSORCI PROVINCIAL DE BOMBERS.-
Titular: la Sra. Alcaldessa – Presidenta
Dª. María Ángeles Murria Belmonte.

Suplent:
D. Diego Macián Mingacho.

REPRESENTANTS TITULAR I SUPLENT DE LA CORPORACIÓ EN EL CONSORCI PER A l'EXECUCIÓ DEL PLA ZONAL DE RESIDUS ZONES III I VIII (ÀREA DE GESTIÓ 2).
Titular: la Sra. Alcaldessa – Presidenta
Dª. María Ángeles Murria Belmonte.

Suplent:
D. Diego Maciám Mingacho.

REGIDORIES SENSE DELEGACIÓ ESPECÍFICA.-

Regidoria d'Agricultura, Ramaderia i Camins:
D. Sergio Alcodori Herrero.

Regidories de Sanitat i Cultura:
Dª. María Isabel Esquerre Macián.

Regidories d'Esports i Festes:
D. Diego Macián Mingacho.

Regidoria de Medi ambient i Obres:
D. José Francisco Navarro Cortés.

DESIGNACIÓ DE REPRESENTANTS EN L'ASSEMBLEA DE L'ASSOCIACIÓ PALANCIA MIJARES.-
Representant titular d'aquest Ajuntament en l'Associació Palancia – Mijares que gestiona la Iniciativa Comunitària Leader a l'Alcaldessa – Presidenta d'aquest Ajuntament Dª. MARÍA ÁNGELES MURRIA BELMONTE, i com a suplent al Regidor d'aquest Ajuntament D. JOSÉ FRANCISCO NAVARRO CORTÉS i D. SERGIO ALCODORI HERRERO.

REPRESENTANTS ASSEMBLEA DE L'ASSOCIACIÓ RURALTER CASTELLÓ-SUD
Titular:
Dª. María Ángeles Murria Belmonte.

Representants suplents:
Dª. María Isabel Esquerre Macián.
D. José Francisco Navarro Cortés.