Ajuntament de Pina de Montalgrao

Divendres, Març 8, 2013 - 10:15
Sistemes de reg

SISTEMA TRADICIONAL DE REGADIO DE LAS FUENTES:

El sistema riego histórico de las fuentes esta situado en el sector oriental de Pina, en concreto en la partida homónima, situado en la cabecera del barranco de la cañada, al cual alimenta con sus sobrantes. Este sistema de regadio esta conformado por la fuente, abrevadero, lavadero y balsa de las fuentes, emplazados junto al camino de las fuentes hacia el rodeno. Las fuentes suministran aguas al abrevadero y al lavadero, para porteriormente verter sobre la balsa, gran edificio construido en la otra vereda del camino apuntado. Desde la balsa de las fuentes, el sistema de riego tiene dos brazales, los cuales se prolongan con orientación Sur durante unos 150 metros, y alumbran de la principal zona hortícola del pueblo.

SISTEMA TRADICIONAL DE REGADIU DE LA CANAL:

El reg històric de la canal se situa en els marges del barranc homònim, emplaçat a mig dia del municipi, i prolongat el seu reg puntual durant practicament 1,5 km.

Este sistema de regadiu esta basat en l'explotació dels recursos hídrics de la canal a partir de pous o pocetes, hereus d'antigues sénies, hui practicament abandonats o actius exclusivament per l'ocupació de motors elèctrics. En temps passats, estos sistemes de regadiu tradicional funcionaven gràcies a la combinació i elevació de l'aigua dels pous, d'escassa profunditat i ubicats en els veïns del barranc, per mitjà de l'extracció de cabassos. Este reg particular per pous permetia almenys la posada en cultiu de certes parcel·les hortícoles, especialment les partidad des del bassal i la canal, hui transformades en secà. En esta modalitat de reg, la partida del bassal emplaçada en el sector suroriental del nucli urban, comptava amb una mitjà dotzena de pous, mentres que la partida de la canal, ubicada en els sectors meridional i sud-occidental, albergava prop d'una vintena. Els pocetes del bassal seguixen gran part funcionant i irriguen unes xicotetes hortes particulars; inclús un d'ells disposa d'una bassa; es tracta de la localitzada junt amb el pont de la font. Els pocetes de la canal seguixen en ús (els mas pròxims al barranc) ; en general es tracta en alguns casos d'hedereros d'antigues sénies, confirmat tant pels vestigis d'ancoratges, arenes o pous com per les seues típiques ecequietas o basses d'arreplega.

SISTEMA TRADICIONAL DE RAGADIU DEL BALLESTER:

Les hortes del ballester estaven localitzades en l'extrem nord-occidental del terme municipal, en concret en la capçalera del barranc de la canaleta, junt amb les ruïnes de la masia del ballester.

Este sistema de regadiu estava constrido per la font i bassa de ballester, elements hidraúlicos emplaçats en els veïns del camí del ballester.

La font depositava aigua sobre la bassa, situada en l'entorn, amb la qual s'assegurava l'arreplega temporal i la irrigació necessari de les terres frutícoles i hortícoles de la partida a través de dos braçals d'escàs recorregut, estesos practicament fins l'edificació assenyalat. Actualment, la font i bassa del ballester es troba en un estat de gran sequedat i per tant en un procés d'abandó i progrsivo deteriorament agrícola i patrimonial.

SISTEMA TRADICIONAL DE REGADIU DE LA CANALETA:

Les terres de regadiu de la canaleta estan emplaçades al nord de la població, en concret en la partida homònima, situada en l franc nord del turó. Este sistema de regadiu esta integrat pel pou, abeurador i llavador de la canaleta, i per la bassa de la teuleria, els primers elements patrimonials es troben en el mateix Camí del Cementeri Municipal i el segon edifici d'arreplega del tram final del barranc de la teuleria. El pou, l'abeurador i el llavador de la canaleta localitzats en la punta nord del nucli urbà, junt amb uns corrals, posseïx un estat de conservació irregular, especialment el llavador de la qual es reconeixen algunes restes. El pou i les aigües d'escolament subministran hui en dia esclusivamente recursos hídrics a l'aiguabeneitera d'abeurar. Una séquia es prolonga en direcció oest, i irriga amb els sobrants algunes terres hortícoles de la partida fins a arribar a la bassa de la tejeria, construïda al final del sistema de reg.

Dl Dm Dx Dj Dv Ds Dg
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
Portal desenrotllat amb Drupal