Ajuntament de Pina de Montalgrao

Divendres, Març 8, 2013 - 10:45
Fauna i Flora
FAUNA

La fauna es caracteritza per ser típica de muntanya davall i zones obertes i seques, algunes espècies amb alt valor cinegètic. Així, entre les espècies de mamífers més representatives estan el Porc senglar (Sus scrofa) , el Rabosot (Vulpes vulpes) , el Conill comú (Oryctolagus cuniculus) , la Llebre ibèrica (Lepus granatensis) o l'Eriçó europeu (Erinaceus europaeus hispanicus) . Per la serra i boscos pròxims també estan presents la Fagina (Martes foina) i la Cabra Montesa (Capra pyrenaica)

Quant a la fauna ornitològica cal destacar aus adaptades a terrenys secs i d'interés cinegètic com són la Perdiu roja (Alectoris rossa) , la Guatla (Coturnix coturnix) o espècies més forestals com la Tórtora comuna (Streptopelia turtur) o la Tudó (Columba palumbus). També destaca la gran representació d'aus rapaces (tant diürnes com nocturnes) i carronyeres; com més representatives trobem l'Àguila àguila marcenca (Circaetus gallicus) , l'Àguila calçada (Hieraaetus pennatus) , l'Esparver cendrós (Circus pygargus) , l'Aligot comú (Buteo buteo) , el Soliguer vulgar (Falque tinnunculus) ,el Voltor lleonat (Gyps fulvus) , el Mussol (Athene noctua) , l'Òbila (Tyto alba) i també és possible observar alguna vegada a la Milotxa (Neophron percnopterus) . Altres espècies abundants en estos paratges són el Baldufell comú (Saxicola torquata) , el Capsot Comú (Lanius senator) , el Capsot botxí (Lanius meridionalis) , el Còlbit roquer (Oenanthe oenanthe) , l'Esterrossador ros (Oenanthe hispanica) , el Carboner tió (Phoenicurus ochruros) , el Passerell comú (Carduelis cannabina) , l'Estornell negre (Sturnus unicolor) , el Corb (Corvus corax) i la Cucala negra (Corvus corone).

FLORA

En la localitat es troba una microreserva de flora, ubicada uns metres per davall de la cima de la muntanya de Santa Bárbara de Pina (1405 m.) dins del pis bioclimàtic supramediterrani subhumit.

Els substrats són rodenos, es tracta de fàcies silícies d'arenisques roges triàsiques del Buntsandstein.

La solana de la microrreserva presenta penyals que constituïxen un ambient molt interessant per a espècies saxícolas i casmofíticas, especialment en els clavills més protegides. Si bé la vegetació present en l'actualitat està constituïda per pinedes mixtes de pi roig (Pinus pinaster Aiton) i pi alb (Pinus sylvestris L.) , este últim es localitza en l'ombria, encara és possible trobar restes de rouredes de roure martinenc (Quercus pyrenaica Willd.) i roure xicotet (Q. faginea Lam.) que van haver de constituir la vegetació originària d'estos ambients (Cephalanthero-Quercetum pyrenaicae) , així com comunitats rupícoles on apareixen, nombrosos endemismes com Biscutella calduchii (O. Birles & Mascl.) G. Mateo & M. B. Crespo i B. carolipauana Stübing, Peris & Figuerola.

L'interés d'esta microrreserva respecte a les criptògames, residix en la singularitat del substrat silici, unida a la seua altitud, constituint l'únic enclavament amb estes característiques en muntanya pública de la província de Castelló. Els hàbitats silicis són rars i aïllats a la Comunitat Valenciana, on predominen sobretot substrats calcaris. Respecte als líquens el deteriorament d'estos substrats i les dificultats en la recolonització fan especialment fràgils a les escasses poblacions d'umbilicariáceas.

S'adjunta llistat amb la fauna i flora del terme municipal:

Dl Dm Dx Dj Dv Ds Dg
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 
Portal desenrotllat amb Drupal