Ajuntament de Pina de Montalgrao

Divendres, Març 8, 2013 - 10:30
Coves

 

Cova de Cerdanya

Situada en les faldes del pic CERDAÑA rodejada d'altes montanyes poblades de pins i carrasques. Famosa per condicio de Cova-Santuari en Epoca Iberica mostrant cult a la Naturalea, la cova, de la que se conte una bonica llegenda, es visita obligada per als amants del SENDERISMO i l'espeleologia, degut a les numeroses galeries plenes d'estalagmites i estalactites que decoren la seua interior.

L'entrada a la cova es menuda, està dividida per una gran estalagmita al centre que va des de el sol fins el sostre. En l'interior de la cova podem vore altres tantes de menor tamany.

 

Esta cova presenta dos boques separades entre sí 7 m. El major, de 6x2 m. dona acces, mediant un salt de 6 m, a una sala descendent d'uns 60x35x15 m., en la que abunden els blocs i les formacions estalagmiticas. En el seu extrem NW,a través d'una fractura i entre blocs, s'accedix a un conjunt de menudes sales i alvenques, que descendixen fins la cota de -85 m. En l'extrem N de la sala i despres de descendir un pou de 3 m s'accedix a una sala irregular i molt caotica d'uns 50x15x5 m.

Se tracta d'un jaciment arqueologic de l'edat de Bronze en el que tambe se trobaren fragments vinculats a rituals iberics. En l'actualitat es de de gran interés per a l'espeleologia. Fon visitada a finals del segle XIX per personages ilustres com Santiago Ramon i Cajal; aixina mateixa per Sarthou Carreres i pels biolecs Jeannel i Racovitza, a principis del XX. En el seu interior foren trobats cadavers i restants de la guerra civil espanyola.

Coordenades UTM: 30S YK 039305. Alt.: 1.100 m.

Es una de les cavitats mes conegudes de Castelló, ya que, per les seues dimensions es una de les mes importants. Per atra part hi ha varis estudis molt antics que treballaren la part arqueológica, a l'haver hagut un poblament en époques antigues.

Per atra part, esta cova, situada en la costera del mont Cerdanya, en el TM. de Pina de Montalgrao, pero propenca a les poblacions de Caudiel, Higueras i Montán, es molt coneguda pels habitants de la zona, ya que està propenca a l'antic cami que conectava les poblacions i ademés es una cavitat de molt facil acces i de visió expectacular, per lo que ha atret, ademés de la curiositat dels habitants, les visites de multitut d'excursionistes.

Llegenda al voltant de la cova:

En esta maravella geologica no morà un drac, pero te, com es de rigor, la seua llegenda. L'historia està vinculada en l'orige del toponim de la cova. I de com sorgi nos lo conte l'ilustre escritora i bona amiga meua, Matilde Pepín, en la seua obra titulada “Valencia Magica. Misteris, enigmes i rituals ancestrals”. Diu aixina: “En el segle XVII un soldat de Pina de Montalgrao se trobava en l'illa de Cerdenya, quan coneixque una bellíssima chicona de la que quedà prendat. Se cassaren i vingueren al poble per a quedar-se. La familia del chicon tenia atres plans per al heroe i repudià a l'estrangera, acusant-la d'enchisera i seductora. La parella se refugià en l'hermosa cova i alli vixqueren la seua historia d'amor. Habitaven una bellíssima cambra amagada en l'interior, a on havia un altar en simbols del Sant Grial, com si el got sagrat, el mitic recipient celtic haguera estat alli amagat algun temps. Diuen que ella eixercia de sibila. Un dia l'home eixi a caçar i s'entretingue agarrant granades per a oferir-li a la seua volguda; ella se quedà sola en la cova i volgue explorar les alvenques amagades, desapareixent misteriosament. Quan tornà el seu volgut, la buscà desolat durant dies i semanes fins que se deixà morir de tristea.

La faula assegura que algunes nits primaverals, els espirits dels enamorats tornen a la gruta dels seus amors i que protegixen a les parelles.

Cova Corderina

Presenta 3 boques inferiors i un superior, clarament artificial i en un deposit extern de pedres ferruginoses que denoten un antic aprofitament miner. Sobre la mateixa cavitat, pero a uns 2 metros per damunt, s'obri una estreta galeria, en forma de gatera, de 0'50 x 0'50 m. de diametro i 4'50 metros de llongitut, que en ningun moment conecta en la cavitat principal.

Cova Ahumada

Abric de menudes dimensions.

Otres coves

Cova de la Murciénaga: Cova del Poble: Cova de l'Alemá:

 

Dl Dm Dx Dj Dv Ds Dg
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 
Portal desenrotllat amb Drupal